IgG-опосередкована харчова непереносимість з точки зору доказової медицини

Без сумніву, їжа – це важливий аспект нашого фізичного та психічного здоров’я. Ті продукти харчування, що ми вживаємо суттєво впливають на стан здоров’я та розвиток захворювань. Продукти харчування можуть не тільки сприяти нормальній життєдіяльності та більш легкому перебігу хвороб, але й бути причиною хронічних запальних процесів в нашому організмі, викликати хронічні захворювання (найвідоміша з них – целіакія) і навіть призвести до анафілактичного шоку. Саме анафілактичний шок являє собою аномальну реакцію імунної системи на нешкідливий білок, основну роль в якій відіграють IgE. Сьогодні, хронічний запальний процес, що може бути викликаний їжею вивчений недостатньо. Визначення специфічного IgG до їжі може бути найкращим маркером для виявлення продуктів, що викликають хронічне запалення. Саме елімінаційні дієти, засновані на результатах досліджень IgG, значно покращують перебіг ряду хронічних захворювань.

Чи є нові докази ролі IgG-опосередкованої імунної відповіді в розвитку харчової непереносимості?

Нові наукові публікації вказують на те, що IgG також може бути причетним до виникнення анафілаксії. Однак виявляється, що потрібні більші кількості антигенів та антитіл, ніж у випадку з IgE. Припущення, наведене у всіх минулих публікаціях, яке також є основою аргументів алергологів про те, що IgG являє собою “нормальну” реакцію без клінічного впливу, слід відхилити навіть при алергії 1 типу. Деякі автори показали, що у трьох  алергічних станах були значною мірою виявлені ізотипи IgG та IgA, навіть за відсутності IgE. В усіх хворих з алергією, включаючи тих, у кого виявлені лише антитіла IgG та IgA, значно покращились симптоми, і рівень специфічних для яловичини антитіл був значно знижений у відповідь на дієту, яка виключала вживання коров’ячого м’яса. Специфічні антитіла IgG та IgA співіснують з антитілами IgE у сироватці крові хворих з алергією та суттєво пов’язані з клінічним перебігом алергічних розладів, зокрема з астмою. Ймовірно, що IgG-опосередковані реакції переважно  викликають у людей більш легкі реакції. Також ці реакції можуть виникати із затримкою в часі. Як відомо їжа всмоктується із слизової оболонки кишківника. Це призведе до розведення антигену, і реакція стане дозозалежною – феномен, який  спостерігається при вживанні харчових продуктів, до яких людина має IgG-антитіла.

Протиріччя між IgG і IgG4

Декілька авторів описують різницю між харчовою алергією, опосередкованою IgE, та харчовою алергією уповільненого типу, опосередкованою IgG. IgG поділяється на 4 підкласи, IgG1, IgG2, IgG3 та IgG4. IgG4 пов’язаний з алергією 1 типу і може розглядатися як антидот IgE. IgG4 не опсонізує антиген і не активує комплемент. IgG4 – це очисне антитіло, що не викликає  запалення. IgG1, IgG2 та IgG3 – усі мають опсонізуючі властивості і здатні активувати комплемент, необхідний для запальної реакції. IgG4 не рекомендується для виявлення побічних харчових реакцій, як це стверджується у позиційному документі EAACI. IgG4 присутній у крові в значно нижчих концентраціях, ніж інші підкласи. Чутливість тестів для встановлення харчової чутливості до IgG4 підібрана таким чином, щоб виявляти лише дуже високі рівні IgG4. Це важливо, оскільки низькі значення IgG4 не мають значення, але більш високі значення IgG4 можуть генерувати гістамін, який може призвести до псевдоалергічних симптомів у хворих із низькою активністю DAO. Тому бажано уникати цих продуктів також.

Аргументи, висунуті товариствами з питань алергії

Твердження та коментарі, зроблені в множинних публікаціях вводять в оману, оскільки всі вони стосуються алергії 1 типу. Ніхто в області тестування IgG не має на увазі алергію 1 типу. Висловлені твердження є правильними щодо алергії 1 типу, але не щодо алергії уповільненого типу.

Не всі IgG-позитивні продукти призводить до виникнення специфічних симптомів

Основна критика, висунута в усіх роботах, що заперечують значущість IgG, полягає в тому, що не кожна позитивна реакція IgG призводить до появи симптому. Тому ці реакції часто кваліфікуються як «неспецифічні» або «хибнопозитивні».  До речі, ці твердження також правильні для золотого стандарту при алергії 1 типу, IgE. Не кожен позитивний IgE автоматично пов’язаний із симптоматичною алергічною реакцією. Якщо припустити, що застосована система тестування не має технічних причин для таких хибнопозитивних результатів і що наявність виявленого IgG реальна, цей результат повинен отримувати таку ж увагу, як і будь-яка їжа, що викликає конкретний симптом. Ми могли помітити, що кожний IgG-позитивний продукт відповідає за затримку води, ознаку запальної реакції. Іншим пунктом дорікання є те, що елімінаційні дієти, обумовлені IgG, призводять до усунення занадто великої кількості продуктів, що спричиняє недоїдання та дефіцит мікронутрєнтів. Таким чином є особливі рекомендації щодо введення продуктів харчування до яких виявлені IgG антитіла:

 1. Ротаційна дієта: кожна людина повинна змінювати продукти кожні 4–5 днів, тобто їсти одну й ту саму їжу лише кожний 5-ий день. Що автоматично означає, що він чи вона повинні щодня їсти різні продукти, уникаючи одноманітної дієти та недоїдання. Середньодобова західна дієта за визначенням більш одноманітна, ніж ротаційна дієта.
 2. Після 3-місячної дієти, коли імунна система стабілізувалась, а запалення зменшилось, ми починаємо повторне введення продуктів по черзі (випробувальний тест) для виявлення продуктів, що викликають специфічні симптоми. Цей принцип також застосовується при IgE-опосередкованій алергії і є остаточним підтвердженням клінічно значущої алергії.

Очевидно, що, пройшовши кишковий бар’єр, реакція між антигеном та антитілом (IgG) призведе до утворення імунного комплексу і що цей імунний комплекс буде зруйнований імунними клітинами. У більшості випадків це буде відбуватися циркуляційно і не буде викликати інші специфічні симптоми, окрім затримки води. Деякі автори показали прозапальну дію змішаного прийому їжі. У деяких людей це призведе до зниження чутливості до інсуліну, що в довгостроковій перспективі може призвести до інсулінорезистентності та пов’язаних з цим проблем з вагою. Вплив хронічного запалення низького ступеня на інсулінорезистентність та ожиріння широко обґрунтовано сьогодні багатьма авторами.

На практиці можна було помітити, що при проблемах з вагою кожний позитивний продукт мав значення. У випадку конкретного симптому, в більшості ситуацій лише 1 або 2 продукти були відповідальними за симптом. Також можна було помітити, що певна їжа, що була позитивною і не викликала симптомів на момент тестування, ставала значущою через деякий час, викликаючи новий симптом.

Якщо продукти їсти регулярно, хронічне запалення рано чи пізно виникатиме на місцевому рівні і призведе до особливого симптому. Це також пояснює, чому не кожний продукт викликає певний симптом або той самий симптом. Це виключно залежить від індивідуальної схильності. Але це також пояснює поширені показники, на які позитивно впливає IgG -обумовлена елімінація продуктів. Це залежить від генетики, попередніх травм чи інфекцій пацієнта. Це також показує, що їжа – це не первинна причина, а постійний пусковий механізм для запалення та супутніх захворювань за наявності IgG-обумовленої відповіді. Тому виявлення та уникання таких продуктів надзвичайно важливі для можливого лікування.

Невідповідна інтерпретація публікацій

 

Статті, приведені Товариством алергологів, щоб показати несуттєвість IgG, стосуються виключно алергії 1 типу. Дуже маленька кількість публікацій  покладаються на  наукові роботи щодо IgG-опосередкованої імунної відповіді. Жодна опублікована наукова стаття не підтверджує заяв товариств алергологів. Всі твердження спірні та представляють особисту думку окремих осіб без опори на наукові роботи. Повторюються старі судження деяких медичних товариств, які були спростовані впродовж останніх років і які стосуються виключно алергії 1 типу. Наукова дискусія повинна також враховувати всі опубліковані статті на користь IgG, яких стало багато за останні роки. В них приводиться все більше доказів ролі IgG в харчуванні при СПК, запаленні та гіпертонії, мігрені, респіраторних захворюваннях, хворобі Крона (37), проблемах поведінки, таких як шизофренія, та бронхіальній астмі.

 

Чому ми рекомендуємо обрати тест FOX?

 • Нано-технологія
 • 286 харчових антигенів з 13 груп продуктів харчування
 • Основні продукти, які вживаються в нашій країні та в світі
 • Для проведення аналізу використовується сироватка крові
 • FOX використовується:

– для уточнення дієтичного статусу

– для контроля дотримання дієти

– при імунологічно спричиненій непереносимості їжі

– для діагностики чутливості до продуктів харчування

– при синдромі “дірявого” кишківника

Зазвичай, основною причиною нинішньої суперечки є те, що товариства алергологів плутають дослідження специфічного загального IgG з дослідженням IgG4, яке вважається недоцільним при алергічних захворюваннях. У більшості публікацій щодо досліджень алергії IgG4 використовували як маркер. Як описано вище, головними показниками тестування на загальний специфічний IgG є не класичні алергічні захворювання, а хронічні запальні захворювання, при яких жодне рекомендоване медичне лікування не є успішним. Також критично важливо зауважити, що в публікаціях товариств алергологів ця тема розглядається не з наукової точки зору,  посилаючись на статті «за» та «проти», а лише на публікації «проти», які в більшості випадків навіть не є науковими роботами. Інше питання – те, що раніше надійність деяких запропонованих тестів на IgG не була стійкою. Безумовно, необхідні додаткові дослідження для повного прийняття в медичному суспільстві.

Джерела:

 1. Mouse and human neutrophils induce anaphylaxis. Jönsson F, Mancardi DA, Kita Y, Karasuyama H, Iannascoli B, Van Rooijen N, Shimizu T, Daëron M, Bruhns P. J Clin Invest. (2011) Apr 1; 121(4): 1484-96
 2. Basophils play a pivotal role in immunoglobulin-G-mediated but not immunoglob- ulin-E-mediated systemic anaphylaxis. Tsujimura Y, et al. Immunity. (2008);28(4):581–589
 3. Pathways of anaphylaxis in the mouse. Strait RT, Morris SC, Yang M, Qu XW, Finkelman FD. J Allergy Clin Immunol. (2002);109(4):658–668.
 4. IgG-mediated systemic anaphylaxis to protein antigen can be induced even under conditions of limited amounts of antibody and antigen. Ishikawa R, Tsujimura Y, Obata K, Kawano Y, Minegishi Y, Karasuyama H. Biochem Biophys Res Commun. (2010) Nov 26;402(4):742-6.
 5. Anaphylaxis: lessons from mouse models. Finkelman FD. Department of Medicine, Cincinnati Veterans Affairs Medical Center, Ohio, USA. J Allergy Clin Immunol. (2007) Sep; 120(3): 506-15
 6. Testing for Food Reactions : The Good, the Bad, and the Ugly Gerard E. Mullin, Kathie M. Swift, Liz Lipski, Laura K. Turnbull and S. Devi Rampertab. Nutr Clin Pract (2010) 25: 192
 7. Immunologie, textbook Charles Janeway, Paul Travers, Mark Walport, Mark Shlomchick, Spektrum akademischer Verlag 5th edidtion (2002) 388-389 ISBN 3-8274-1079-7
 8. Inhibition of complement activation by IgG4 antibodies. Van der Zee JS, van Swieten P, Aalberse RC. Clin. Exp. Immunol. (1986) May: 64 (2):415-22
 9. Immunoglobulin G4: an odd antibody. Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispens T. Clin Exp Allergy, (2009) 39 (4):469-77.
 10. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Steven O. Stapel , R. Asero , B. K. Ballmer-Weber 3 , E. F. Knol , S. Strobel, S. Vieths , J. Kleine-Tebbe Allergy (2008) 63:793–796
 11. Nahrungsmittelunverträglichkeit (Histamin Intoleranz) [Taschenbuch] Grace M. D. Abbot; Camille Lieners; Isabella Mayer; Albert Missbichler; Markus Pfisterer; Helmut Schmutz (2006) ISBN: 3950228705
 12. Keine Empfehlung für IgG und IgG4-Bestimmungen gegen Nahrungsmittel. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI), des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA), der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA), der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI) und der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI) nach Übernahme des Task Force Report der European Academy of llergology and Clinical Immunology (EAACI). Kleine-TebbeJ,ReeseI,Ballmer-WeberBKetal Allergo J (2009)18:267– 273
 13. Unproven diagnostic procedures in IgE-mediated allergic diseases. Niggemann B, Gruber C Allergy (2004) 59:806–808
 14. In-vitro Allergiediagnostik. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI) unter Beteiligung des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA), der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA) und der Deutschen Dermatologische Gesellschaft (DDG). Renz H, Biedermann T, Bufe A et al Allergo J (2010)19:110–128
 15. Allergenfamilien und molekulare Diagnostik IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien: von der Theorie zur Praxis. Kleine-TebbeJ, MeißnerAM, JappeU, HeroldDA Allergo J (2010)19:251–263
 16. Meat-specific IgG and IgA antibodies coexist with IgE antibodies in sera from allergic patients: clinical association and modulation by exclusion diet. Calderon TE, Ferrero M, Marino GM, Beltramo D, Rabinovich GA, Romero MD. J.Biol.Regul.Homeost.Agents (2010) Jul-Sept: 24 (3): 261-71
 17. In-vitro-Diagnostik und molekulare Grundlagen von IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergien. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allergie und Klinische Immunologie (DGAKI), des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA) und der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA), der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI) und der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI). Kleine-TebbeJ, Ballmer WeberB,BeyerKetal Allergo J (2009)132–146
 18. Bioresonanz – diagnostischer und therapeutischer Unsinn. Stellungnahme der Fachkommisssion der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI) zu den Bioresonanz- und Elektroakupunkturgeräten zur Diagnostik und Therapie von (vermeintlichen) Allergien. WüthrichB, FreiPC, BircherAJetal. Akt Dermatol (2006)32:73–77
 19. Sinnlose Allergietests. Eine Stellungnahme der Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI) zur IgG/IgG4-Bestimmungen gegen Nahrungsmittel. WüthrichB,FreiPC,BircherAJetal Allergologie (2005) 465–468
 20. Sinnlose diagnostischeTestsund Therapieverfahren in der Allergologie – ein zunehmendes Problem. Wüthrich B Dermatology (2010) 16:103–118
 21. AllergenspezifischeT-Zell-Antwortbei Ekzemkrankheiten (Habilitationsschrift). Werfel T. (2000) Fortschritte der Allergologie und Immunologie. Dustri, Deisenhofen München
 22. Increase in intra- nuclear nuclear factor kappaB and decrease in inhibitor kappaB in mononuclear cells after a mixed meal: evidence for a proinflammatory effect. Aljada A, Mohanty P, Ghanim H, et al. Am J Clin Nutr (2004); 79:682–690.
 23. Increase adipose tissue expression of tumor necrosis factor-alpha in human obesity and insulin resistance. Hotamisligil GS, Arner P, Caro JF, Atkinson RL, Spiegelman BM.. J Clin Invest (1995); 95: 2409-2415.
 24. Adipose expression of tumor necrosis factor- direct role in obesity-linked insulin resistance. ) Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM. .Science (1993); 259: 87-91.
 25. Inflammation and metabolic disorders Hotamisligil GS,Nature, (2006), 444, 860-867 (26) Ungeeignete Testverfahren in der Allergologie J. Kleine-Tebbe. D. A. Herold Hautarzt (2010) 61: 961-966
 26. Food allergy in irritable bowel syndrome: new facts and old fallacies. Isolauri E, Rautava S, Kalliomaki M, (2004) Gut; 53 (10):1391-3
 27. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Atkinson W, Sheldon TA, Shaath N and Whorwell PJ. (2004) Gut 53(10):1459-1464.
 28. Treating irritable bowel syndrome with a food elimination diet followed by food challenge and probiotics. Drisko J, Bischoff B, Hall M and McCullum (2006). J of the Am college of Nutrition. Vol25 (6) 514-522
 29. Alterations of food antigen-specific serum immunoglobulins G and E antibodies in patients with irritable bowel syndrome and functional dyspepsia X. L. Zuo, Y. Q. L, W. J. Li, Y. T. Guo, X. F. Lu, J. M. Li and P. V. Desmond Clinical and Experimental Allergy, (2007) 37, 823–830
 30. Dietary Treatment of the Irritable Bowel Syndrome Peter Whorwell, MBChB, MRCP and Richard Lea, BSc, MD, FRCP Current Treatment Options in Gastroenterology (2004), 7:307-316
 31. IgG antibodies against food antigens are correlated with inflammation and intima media thickness in obese juveniles. Wilders-Truschnig M, Mangge H, Lieners C, Gruber HJ, Mayer C and Marz W. (2007). Exp Clin Endocrinol Diabetes
 32. A prospective Audit of food intolerance among migraine patients in primary care clinical practice. Trevor Rees, David Watson, Susan Lipscombe, Helen Speight, Peter Cousins, Geoffrey Hardman, Andrew Dowson. (2005) Headache, Vol 2 No.1 11-14
 33. (34) Food allergy mediated by IgG antibodies associated with migraine in adults. Arroyave Hernandez CM, Echevarria Pinto M, Hernandez Montiel HL. Rev Alerg Mex (2007); 54: 162–168
 34. Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial. Alpay K, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C and Baykan B. (2010) Cephalgia 1-9.
 35. Treatment of delayed food allergy based on specific immunoglobulin G RAST testing. Dixon H. (2000). Otolaryngology- Head Neck Surgery Vol 123:48-54
 36. Clinical relevance of IgG antibodies against food antigen in Crohn’s Disease – A double blind cross over diet intervention study S. Bentz, M. Hausmann, S. Paul, W. Falk, F. Obermeier, J. Schölmerich, G. Rogler Digestion (2010);81:252–264
 37. Subunit and whole molecule specificity of the anti-bovine casein immune response in recent onset psychosis and schizophrenia. Severence EG, Dickerson FB, Halling M, Krivogorsky B, Haile L, Yang S, Stallings CR, Origini AE, Bossis I, Xiao J, Dupont D, Haasnoot W, Yolken RH. Schizophr.Res.(2010) May 118(1-3):240-7
 38. Association between bovine casein antibody and new onset schizophrenia among US military personnel. Niehbur DW, Li Y, Cowan DN, Weber NS, Fisher JA, Ford GM, Yolken R. (2011) Schizophr.Res. Mar2. (Epub ahead of print)
 39. Ovalbumin-specific immunoglobulin G and subclass responses through the first 5 years of life in relation to duration of egg sensitization and the development of asthma. Vance, G.H.S., Thornton, C.A., Bryant, T.N., Warner, J.A. and Warner, J.O. Clinical and Experimental Allergy,(2004) 34, (10), 1542-1549.
 40. Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, et al. Lancet (2011); 377: 494- 503
 41. Lebensmittelunverträglichkeit, Allergie Typ 3 erkennen und richtig behandeln. Hans J. Schwyn, Camille Lieners AT-Verlag, (2009) ISBN-10: 3038004154
 42. L’Immuno-nutrition, se nourir selon son immunité Dominique Rueff Edition Xavier de Guibert (2007) ISBN 978-2-7554-0107-3
 43. Milk protein IgG and igA : the association with milk-induced gastrointestinal symptoms in adults. Anthoni S, Savilahti E, Rautelin H, Kolho KL World J. (2009) Gastroenterol. Oct 21 ; 15 (39) 4915-8
 44. The effect of exclusion of dietary egg and milk in the managment of asthmatic children : a pilot study. Yussof NA, Hampton SM, Dickerson JW, Morgan JB, (2004) J.R.Soc Health 124(2) 74-80